Welkom
nieuwbouw
t.haakma@planet.nl
0515-33 27 76

0647-02 61 81
website: H.M.G. Haakma-Heeringa
Voor gevelrenovatie- en restauratie het juiste adres!
renovatie
restauratie
voegwerk
Jacobikerk Wommels Friesland.
recent project
binnenwerk
kerken
Thomaskerk Hidaard Friesland.
R.K. Kerk Balk Friesland.
NicolaesTsjerke Húns Friesland.
gevelreiniging
Restauratie voegwerk R.K. Kerk
Sint Vitus Blauwhuis Friesland
kademuren
Restauratie Bunkerstelling H12 Vlieland
i.o.v. Bouwbedrijf Frankena Vlieland